Tilbud: Få sprekere ansatte

Miljøpakken og AtB byr på flere goder til bedrifter som strammer litt inn på bilparkeringa.

Nå kan virksomheten der du jobber bli med på mobilitetsordningen HjemJobbHjem. Ansatte i Oath Technologies (bildet over) har vært med siden i fjor. Kortversjon av avtalen:

Litt mindre eller dyrere bilparkering, og de ansatte får blant annet:
* Låne elsykkel
* Gode avtaler for kjøp og leasing av elsykkel
* Gratis sykkelservice
* Spesialavtale for bruk av bysykkel
* Kollektivbillett med rabatt

Bilparkering er plasskrevende og dyrt. Sykling til og fra jobb gir bedre helse og mindre sykefravær.

Miljøpakken og AtB har gjennomført et pilotprosjekt med fem foretak siden i fjor. Bilkjøringa er redusert. En grundig evaluering kommer senere, men erfaringene er så gode at vi fortsetter med rundt ti bedrifter. Ta kontakt på hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no

De fem pilotene som har prøvd ut tilbudet er:
* Multiconsult
* Saupstad hjemmetjeneste
* Oath Technologies
* Heimdal vgs
* Huseby ungdomsskole

Les mer om HjemJobbHjem