Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 11 mai 2020

Lesetid: 3 min

Ordføreren åpnet enerom for sykkel

Her klipper ordfører Rita Ottervik snora ved byens første sykkelskap.

Ti grønne minigarasjer for sykler står dermed klare i Ørjaveita rett bak Byhaven. Målet er trygg sykkelparkering særlig med tanke på alle som har dyre elsykler.

– Jeg håper sykkelskapene bidrar til at enda flere sykler og at flere bruker tilbudene i Midtbyen, sa Rita Ottervik – og la til at Trondheim skal forsvare posisjonen som storbyen i Norge med mest sykling.

Ordfører Rita Ottervik og grunder Hallvar Bergh i selskapet SafeBikely. Sykkelen er på plass i skap nummer 6.

Miljøpakken har kjøpt sykkelskapene, som er utviklet og produsert i Trondheim av gründerne bak selskapet SafeBikely. Både Kristiansand, Asker og Bærum har åpnet SafeBikely-skap fra Trondheim rett foran nesa på oss, men bare her har ordføreren selv klippet snora.

Om skapene
– Hvert skap koster ca 30 000 kr i innkjøp.
– Du reserverer plass, åpner og låser via en app.
– De første fire timene er gratis, deretter koster det ti kroner per time.
– Skapene har batteri og trenger ingen infrastruktur, derfor kan de flyttes enkelt til ny parkering hvis det trengs.

Ordfører Rita Ottervik peker på at Trondheim har mange bakker som gjør det attraktivt å kjøpe dyr elsykkel for litt drahjelp. I en undersøkelse svarer 50 prosent at elsykkelen erstatter bilkjøring.

Richard Sanders i Miljøpakkens sykkelgruppe håper folk ser nytten av trygg sykkelparkering når de skal til Midtbyen for å handle, spise, gå på kino eller bruke andre tilbud,

Hvis tilbudet bak Byhaven blir populært er det aktuelt for Miljøpakken å kjøpe flere sykkelskap. Leuthenhaven er en mulig plassering. – Målet vårt er at det skal være like trygt å parkere sykkelen som bilen, og at du kan gå på butikk, kafe eller kino i Midtbyen uten å være redd for at sykkelen blir stjålet, sier Richard Sanders i Miljøpakkens sykkelgruppe.

Om sykkelbyen Trondheim
– Har høyest sykkelandel av større byer i Norge trass i mange bakker og tøft klima.
– Ti prosent av alle reiser er på sykkel. Deretter kommer Stavanger og Kristiansand.
– Antall daglige sykkelturer i byen økte fra 34 000 i 2010 til 54 000 i 2018.
– 6 200 sykler til Midtbyen i snitt per dag.

Målet er 100 000 daglige sykkelturer i 2025. For å klare det har Miljøpakken blant annet nybygd eller utbedret ca 44 km sykkeltraseer siden 2010 og laget 600 nye p-plasser for sykkel i Midtbyen.