Prosjekter
Omlegging E6

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 06 august 2018

Lesetid: 2 min

Tar i bruk deler av ny E6

Fra morgenen torsdag 9. august blir ca. 700 meter ny E6 tatt i bruk. Den nye strekningen er fra Bjørgum til Jaktøyen, mellom Klett og Melhus.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 9. august. Vegen vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natta, men trafikantene må regne med noe trafikkdirigering. Vi gjør denne omlegginga for å ta i bruk stadig nye deler av ny firefelts E6, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Ingen bussholdeplasser på Bjørgum

Etter omlegginga vil E6-trafikken på denne strekningen gå på det som skal bli de to sørgående feltene når ny firefelts E6 er ferdig. Rundkjøringa på E6 på Jaktøyen blir samtidig fjernet.

– De to bussholdeplassene langs E6 på Bjørgum blir også fjernet nå. Nye bussholdeplasser vil komme på Bjørgum langs den nye lokalvegen mellom Brubakken og Klett, men ikke før rundt i oktober i år. I tidsrommet fram til da blir det ingen bussholdeplasser på Bjørgum, sier Soknes.

Av- og påkjøring til Bjørgum verksted og eiendommene på vestsiden av E6 skjer i et ordinært T-kryss. De som bor på østsiden må bruke samlevegen som går parallelt med E6, og kjøre inn til Brubakken og deretter inn på E6.

Undergangen under E6 for tas i bruk for gående og syklende.

Mye anleggsaktivitet i sommer

Det har vært en del anleggsaktivitet i sommer. Aktivitetene har blant annet omfattet bygging av veg, inkludert legging av en god del asfalt, utlegging av lette fyllmasser på Hårstad, etablering av fundamenter for støyskjermer og bakkeplanering.

De geotekniske stabiliseringstiltakene på prosjektet er nå avsluttet.

– Utover høsten vil mer og mer av ny E6 bli tatt i bruk. Åpning av firefelts motorveg kan imidlertid ikke påregnes før våren 2019, sier Soknes.