Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 06 august 2018

Lesetid: 4 min

Slik reiser ansatte ved NTNU

Bilbruken gikk ned og sykling tok av da NTNU innførte parkeringsavgift for bil i 2014. Siden har bilbruken holdt seg stabil.

Kvinnene kjører mest, mennene reiser grønnest. Det viser reisevaneundersøkelser Miljøpakkens reiserådgivere har gjennomført blant ansatte ved NTNU i 2013, 2015 og 2017.


Bilde fra Miljøpakkens sykkelservice ved NTNU.

Her er noen hovedfunn fra undersøkelsene.

Gløshaugen
Bil:
Andelen bilbrukere falt fra 39 til 22 prosent fra 2013 til 2015. I 2017 økte bilandelen litt.
Sykkel:
Sykkelandelen økte fra 24 til 36 prosent fra 2013 til 2015. I 2017 falt den til 34 prosent.
Andelen som reiser kollektivt og går har vært nesten uendret i hele perioden.

Campus på Gløshaugen hadde 1200 gratis p-plasser tett inntil de viktigste kollektivårene fram til høsten 2014. I år ble avgiften satt opp fra 3 til 5 kr per time ved NTNU i Trondheim. Inntektene fra avgiftsparkeringa blir brukt til miljøtiltak som bedre sykkelparkering.

Dragvoll
Bil:
Andelen bilbrukere falt fra 60 til 42 prosent fra 2013 til 2015. I 2017 svarte 40 prosent at de kjørte bil til Dragvoll, altså fortsatt en liten nedgang.
Sykkel:
Sykkelandelen økte fra 18 til 25 prosent fra 2013 til 2015. I 2017 gikk den litt ned, ifølge undersøkelsen. Bussbruken til Dragvoll har økt kraftig i årene 2013 til 2017 – andelen er doblet fra 11 til 21 prosent.

Kvinnene kjører
Alle undersøkelsene viser at flere kvinner enn menn blant de ansatte kommer i bil til NTNU, mens mennene sykler mer. Grafen viser kjønnsfordeling ved Gløshaugen, Dragvoll og Kalvskinnet samlet i 2017:

Slik reiste NTNU-ansatte til og fra jobb i 2017.

– Litteraturen peker ofte på ulik opplevelse av trygghet for å forklare slike kjønnsforskjeller, men årsakene kan sikkert være sammensatte. Ved NTNU ser vi også at flere menn enn kvinner sykler for å hente barn i barnehage, sier miljøpsykolog og reiserådgiver i Miljøpakken, Sylvelin Foldøy.

NTNU-ansattes ønsker
Ansatte er spurt hva som skal til for å få flere til å droppe bilen. Her er noen av svarene:

  • Bedre sykkelparkering
  • Mulighet til å vaske og mekke sykler
  • Utlån av elsykler
  • Dyrere bilparkering

Hvorfor ta buss?
Hyppige avganger er viktigst for å velge kollektivt. At reisen tar kort tid kommer på andreplass blant ønsker og krav. Pris betyr mindre, noe som er kjent også fra andre undersøkelser.

Hvorfor gå eller sykle?
Flest svarer at det er fin trim mellom hjem og jobb. På andreplass kommer at å sykle eller gå er en fin start på dagen. Økonomi og miljø betyr mindre som motivasjon.

Undersøkelsene skal gi kunnskap om hvilke tiltak som best kan bidra til mindre bilbruk ved universitetets ca 7000 ansatte. Reiserådgiverne i Miljøpakken har organisert sykkelservice og sørget for at bilbrukere ved flere institutter har kunnet prøve elsykkel gratis til og fra jobb.  Reiserådgiverne samarbeider med miljørådgiver Christian Solli ved NTNU. Solli peker på flere aktuelle tiltak for å redusere bilbruken ytterligere:

  • Begrense tilgjengeligheten på p-plasser. Blant annet slutt på at elbiler parkerer fritt på Gløshaugen-platået (krever spesielle behov), så disse forskyver ledige p-plasser lengre unna campus.
  • Egen bil-pool og busskort for å legge til rette for at ansatte ikke behøver privatbil i jobben.
  • Bedre sykkelparkering og garderobefasiliteter.

Bedre tilbud til syklister blir blant annet finansiert av avgifta fra bilparkering.

– Det vil sannsynligvis virke at prisen økte fra 3 til 5 kroner per time i år, men det må koste mer for å oppnå stor effekt. Det er bra at NTNU valgte timebetaling og ikke abonnement. Når du bare betaler for tida du står parkert, er det mer sannsynlig at du reiser variert, sier reiserådgiver Sylvelin Foldøy.

Mennene sykler mest, kvinnene kjører mer bil. Overrasket?