Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 15 mars 2021

Lesetid: 4 min

12 nye på gang: Det kan komme en snarveg nær deg

Miljøpakken bygger eller utbedrer minst 12 snarveger i 2021.

Siden Blomsterstien åpnet som den første i 2021, har vi passert 80 smarte tråkk som er nybygd eller rustet opp når dette året er omme. Miljøpakkens satsing på snarveger har blitt kjent landet over. De gjør byen til et bedre sted å ferdes for folk som går, men også for mange syklister.

Før du vet ordet av det kommer en bedre snarveg nær deg. Her er planene for 2021 i korte trekk:

Bekkvolldalen
Turveg på over 2 km mellom Valentienlyst og Moholt. Får belysning, benker og nytt dekke. Oppgradering foreslått av skoleelever. Ligger i tett befolket område og leder til bla skole, idrettsanlegg, lokalsenter, buss og butikk. Skiløypa i området får lys. Arbeid startet i fjor, blir ferdig i år.

Viktor Baumanns vei-Oscar Wistings vei
Smal, gruset sti over friområde på Byåsen blir utvidet til 2,5 meter med brøytestandard. Snarvegen får lys og benker. Viktig forbindelse ved skole og lokalsenter.

Kongsvegen-Reier Søbstads veg
Viktig snarveg ved lokalsenter, skoler, barnehage og idrettsanlegg på Saupstad.  Får lys, ei bratt kneik blir rettet ut og det kommer rekkverk der. Mål om å få til brøyting. Mye tid å spare på et kort strekk.

Saupstad senter
To kryssende tråkk på anslagsvis 400 meter blir rustet opp rett ved Saupstad senter. De ligger inntil skoler, barnehage og idrettsanlegg. Traseene får bedre lys og blir utbedret med mulighet for brøyting.

Risvollan – fire snarveger
Et nettverk med fire smarte tråkk delt i to utbyggingsprosjekter, men presentert samlet her. Oppgradering gjør det raskt å gå mellom store boligområder og skoler, barnehage, butikk og nærmiljøanlegg. Tiltak: Bedre dekke og bredere sti med mulighet for vinterdrift på deler av traseene. Lys og benker, samt rekkverk i bratt parti.
Samlet lengde: Ca 750 meter.
Tid spart: 7 minutter, med den ene stien som eksempel.

Brundalen-Yrkesskolevegen
Ny og viktig snarveg til bussholdeplass like ved videregående skole. Får lys og skal kunne brukes hele året.

Ulstadvegen-Tanemsbruvegen (utenfor kartet)
Ny snarveg med lys, benk og rekkverk i bratt parti i tidligere Klæbu kommune. Skoleveg som skal kunne brukes av både fotgjengere og syklister.

Tonstadbrinken-Østre Rosten
Gruset og delvis bratt sti på Tonstad blir utbedret, og får lys og benk. Målsetting om vinterdrift. Leder til skole, barnehage, handelsområde, Tonstad knutepunkt og kirkegård. Mye tid å spare.

Tonstadbrinken-Moltmyra
Også Tonstad, like ved TOBB Arena Sør: Ny snarvei som fyller et brudd i en lang og sammenhengende gang- og sykkelvegrute. Får lys og det er et mål at den skal brøytes. Har vært sterkt ønsket i mange år. Traseen leder til skole, barnehage, kirkegård, Tonstad bussknutepunkt – og Midtbyen.
Lengde: 170 meter.

Serinelystveien-Gamle Oslovei
Enkelt tråkk på Nyborg blir oppgradert til brøytestandard med minst 1,5 meters bredde, får rekkverk og benker. Leder til butikk og busstopp.
Lengde: 125 meter.

Olaf Bulls veg-Dalgårdbrua (Dalgård)
Gruset, smal sti utvides til 2,5 meters bredde for å kunne brøytes. Får lys. Snarveg til holdeplasser i Byåsvegen og Arnt Smistads veg, Hallset lokalsenter og idrettsanlegg på Dalgård. Samarbeid med enhet for idrett og friluftsliv i kommunen.
Lengde: 230 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Trondheim: Ti år med bompenger i Trondheim. Miljøpakken har rustet opp et nett av smarte snarveger. Her snarvegen i Duedalen.