Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 02 november 2011

Lesetid: 2 min

Sykkelanlegg og spillvannsløsning i ett

Gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen skal prosjekteres.

Pumpeledningen er en del av MeTroVann-samarbeidet mellom Trondheim og Melhus kommuner. Samarbeidet skal etablere gjensidige reservevannløsninger, og ny spillvannsløsning for Melhus og Trondheim sør. Spillvannsløsningen vil gi reduserte utslipp til det vernede Gaula-vassdraget.

Fra Klett til Kattemskogen
Miljøpakkens gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen planlegges fra Klett til Kattemskogen. Pumpeledningen skal stort sett følge den nye gang- og sykkelvegen. Den skal føre spillvannet til eksisterende pumpestasjon ved Kattemskogen. Til slutt skal spillvannet ende opp i Høvringen renseanlegg i Trondheim.

Skal prosjekteres
Prosjektet heter Gang- og sykkelveg langs Fv900 Heimdalsvegen, og er en delparsell av E6 Jaktøyen-Tonstad. Det skal nå reguleres og prosjekteres, og Asplan Viak AS har fått oppdraget i konkurranse med fem andre tilbydere. Kontrakten ble underskrevet i forrige uke. Den omfatter utarbeidelse av ny reguleringsplan og byggeplan for prosjektet. Verdien av kontrakten er om lag sju millioner kroner, av dette inngår ca. 300 000 kroner til pumpeledningen.

Vanskelige grunnforhold
Gang- og sykkelvegen blir om lag 3750 meter og vil gå langs østsiden av Heimdalvegen. Den planlegges i et område med vanskelige grunnforhold, og en del av oppdraget blir derfor å planlegge hvordan området skal sikres og stabiliseres. Bekken skal tas ut av dagens løp og legges høyere i terrenget for å få sikret vei og dalbunn.

Reguleringsplanen skal behandles høsten 2012, og prosjekteringen skal ferdigstilles på nyåret 2013.

Les mer om MeTroVann hos Trondheim kommune og Melhus kommune

Les mer om E6 Jaktøyen-Tonstad