Prosjekter
Prosjektet E6 Jaktøyen-Tonstad innebærer blant annet ny firefelts veg på strekningen.

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 01 november 2011

Lesetid: 2 min

Starter prosjektering av E6 Klett-Sentervegen

Prosjekteringen skal være ferdig våren 2013.

Aas-Jakobsen Trondheim AS har fått oppdraget med å prosjektere ny E6 fra Klett til Sentervegen. Dette er en av delstrekningene i Miljøpakkeprosjektet E6 Jaktøyen-Tonstad.

Aas- Jakobsen fikk oppdraget i konkurranse med to andre tilbydere. Kontrakten, som er på om lag 30 millioner kroner, ble undertegnet i forrige uke.

Oppdraget gjelder prosjektering av ca. 5,5 km 4-felts motorveg fra rett nord for Klettkrysset til Sentervegen. Det skal utarbeides byggeplaner, inkludert konkurransegrunnlag, for motorveganlegg og andre veganlegg i henhold til plangrunnlaget.

Dette omfatter vegbruer, overgangsbruer, underganger, omlegging av jernbane inkludert ny jernbanebru, nye gang- og sykkelvegsystemer, belysning langs veganlegget, viltovergang, tilrettelegging av landbruks- og skogbruksområder langs veganlegget, grøntområder og støyskjerming.

Prosjekteringen skal være ferdig innen utgangen av april 2013.

Les mer om E6 Jaktøyen-Tonstad