Prosjekter
Anbefalte traséer og tverrgående linjer

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 08 april 2016

Lesetid: 2 min

Superbussen nærmer seg

Rapport om framtidas kollektivtilbud lagt fram i dag.

I dag la AtB fram en rapport som tar for seg forskjellige løsninger for framtidas busstilbud i Trondheim. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med partene i Miljøpakken.

Framtidig-rutestruktur-for-Stor-Trondheim-med-superbuss.pdf

Rapporten presenterer ulike alternativer, men anbefaler å gjøre betydelige endringer på rutenettet. Tre hovedlinjer med superbuss skal være stammen, samtidig som tilbudet av linjer på tvers blir betydelig forbedret sammenlignet med i dag.

De tre superbusslinjene som foreslås er:

  1. Kattem/Heimdal-Ranheim
  2. Kattem/Saupstad-Lase/Strindheim
  3. Rydningen-Lohove

På disse traséene foreslår rapporten at superbussen ha avgang henholdsvis hvert 5., 10. og 7. minutt på hverdager.

Tverrlinjer

De tverrgående linjene vil gi langt bedre reiseforhold for de som ikke trenger å være innom Midtbyen. Gode knutepunkt og omstigningspunkt skal gjøre det mer attraktivt å bytte mellom forskjellige ruter. Det skal også legges bedre til rette for å kombinere bussreiser med å gå, sykle eller ta tog på andre deler av strekningen.

Videre prosess

  • Saken skal behandles politisk i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune 27.-28. april 2016.
  • Øvrig rutestruktur skal opp til politisk behandling i Sør-Trøndelag fylkeskommune på Fylkestinget 15.-16. juni 2016.
  • På bakgrunn av de politiske beslutningene skal det utarbeides nytt konkurransegrunnlag for anbud av nye busser, som skal utlyses i slutten av 2016.