Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 08 april 2016

Lesetid: 2 min

Hjelp oss med arrangement!

Miljøpakken trenger hjelp til arrangement og aksjoner.

Det er i hovedsak to typer arrangement vi søker hjelp til:

1. Sykkelservice
Hver vår og vinter gjennomfører vi gratis sykkelservice i Trondheim. I tillegg tilbyr vi innimellom sykkelservice i forbindelse med andre arrangementer og prosjekter.

Vi trenger arrangører som kan sette opp en stand og utføre enkelt sykkelvedlikehold, som å smøre kjede, justere bremser og lufttrykk i dekk. Arrangøren må sjøl stille med nødvendig utstyr til servicen. Miljøpakken dekker utgifter til forbruksmateriell og vil sørge for koordinering og markedsføring. Estimert innsats er 2-4 personer i 3-4 timer.

Krav til arrangør av sykkelservice
• Kompetanse på enkelt sykkelvedlikehold/sykkelmekking og tilgang til eget utstyr
• Kunne stille med minimum tre personer på ulike tider av døgnet, også kveld og helg
• Ønskelig at arrangøren selv har tilgang på partytelt, ev. annet utstyr til stand
• Laget/foreninga/klubben må kunne fakturere som organisasjon, Miljøpakken kan ikke betale godtgjørelse til privatpersoner

2. Andre typer arrangement
Noen ganger i året har vi også behov for hjelp til andre arrangement. Eksempler er registrering av hvordan skolebarn kommer seg til skolen, enkle undersøkelser og utdeling av effekter for å gjøre stas på folk som sykler og går.

Krav til arrangør
• Laget/foreninga/klubben må kunne fakturere som organisasjon, Miljøpakken kan ikke betale godtgjørelse til privatpersoner

Meld interesse
Om dette høres interessant ut for ditt lag eller forening, send en e-post til ingeborg.gronning@trondheim.kommune.no innen 24. april 2016. Gjør kort rede for hvem dere er og hva dere kan bidra med. Etter at fristen for å melde interesse er gått ut, kontakter vi de interesserte for å be om konkrete tilbud.