Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 26 august 2014

Lesetid: 2 min

Strindvegen ved Lerkendal blir stengt for biltrafikk oppover

Fra kvelden onsdag 27. august og fram til november.

Fra kvelden onsdag 27. august og fram til november blir Strindvegen stengt for biltrafikk oppover mellom Klæbuvegen og S. P. Andersens veg. Busser vil fortsette å kjøre begge veier i Strindvegen, men med lysregulering. Biler nedover skal også fortsette å kjøre Strindvegen.

– Bilistene må følge skiltet omkjøring, som går via Klæbuvegen og S. P. Andersens veg, sier byggeleder Odd Nygård i Statens vegvesen.

I juni i år startet anleggsarbeidet med å bygge ny sykkelveg med fortau og kollektivfelt i Strindvegen fra Klæbuvegen til S.P. Andersens veg. Nå begynner arbeidet med kollektivfelt.

I løpet av uke 36 blir deler av anlegget åpnet permanent slik at går å sykle eller gå langs Strindvegen. Hele sykkelvegen med fortau blir ikke åpnet før resten av anlegget er ferdig i november. Arealet som åpner nå er kun to meter bredt, slik at gående og syklister må ta hensyn til hverandre. Den gamle omkjøringsruta for gående og syklende kan fortsatt benyttes.

Les mer om prosjektet.