Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 august 2014

Lesetid: 2 min

Hva skjer i Innherredsvegen?

Etter at Strindheimtunnelen åpnet for trafikk, har det blitt vesentlig færre biler i Innherredsveien. Hva er fremtiden for gata?

 

1. Strekningen fra Sirkus Shopping til Persaunkrysset

Her skal det fortsatt være to kjørefelt. Det blir sykkelveg med fortau på nordsida, og nytt fortau på sørsida hvor det ikke har vært fortau tidligere. Disse byggearbeidene pågår. Denne strekningen skal være ferdig i desember 2014.

 2. Innherredsveien ved Persaunkrysset

Her skal det bygges holdeplasser i superbusstandard og krysset skal bygges om. Sykkelveg med fortau bygges på nordsida. Byggestart i høst og forventes åpnet for trafikk i desember i år. Sluttarbeid neste vår.

3. Fra krysset Saxenborg alle til og med krysset med Stadsingeniør Dahls gate

Her blir det 2-3 kjørefelt, sykkelveg med fortau på nordsida og utvidet fortau på sørsida. Om kort tid starter arbeidet med reguleringsplan på denne strekningen, arbeidet tar minimum et års tid. Hvis planarbeidet går greit, kan byggestart tidligst skje sommer 2015.

4. Fra Rosendal forbi Solsiden til Bakke bro

På denne strekningen har politikerne vedtatt midtstilt superbusstrasé. Statens vegvesen utreder nå konsekvensene av vedtaket. Det gjelder også kostnader forbundet med å legge til rette for framtidig bybane. I løpet av høsten regner vi med å få en avklaring på hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for bruk av gata. Arbeidet med reguleringsplan kan i så fall starte i 2015.