Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 16 mars 2012

Lesetid: 2 min

Noe støy og støv langs E6

Utlegging av stein er en del av fundamentet i den nye vegen. Beboerne i området må regne med noe vibrasjoner, […]

Utlegging av stein er en del av fundamentet i den nye vegen. Beboerne i området må regne med noe vibrasjoner, støy og støv fra arbeidet. I tørre perioder vil det bli iverksatt støvdempende tiltak. Mot sommeren vil pårampen ved Shellstasjonen i Vestre Rosten bli permanent stengt. Dette har sammenheng med at E6 trafikken skal legges inn på deler av nyvegen. Nærmere info om dette kommer senere.

Arbeidet vil normalt foregå i tidsrommet fra 07.00 til 19.00. For noen spesielle arbeidsoperasjoner kan det være nødvendig å gjøre avvik fra dette.