Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 14 oktober 2014

Lesetid: 2 min

Stengt felt ned Okstadbakkene

På grunn av vegarbeid er E6 i Okstadbakkene innsnevret fra tre til to felt i nordgående retning, altså inn mot Midtbyen.

Årsaken er at Miljøpakken bygger støyskjermer.

Vi ber folk være oppmerksomme på at kjøremønsteret er endret, og senke farten av hensyn til de som jobber langs vegen.

Innsnevringen i nordgående felt vil vare til begynnelsen av desember.