Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 24 september 2014

Lesetid: 2 min

Åpent møte om Elgeseter gate

Hvordan blir den nye gata?

Miljøpakken inviterer til åpent møte om Elgeseter gate i storsalen i Rådhuset torsdag 2. oktober kl. 19.00.

Elgeseter gate skal gjenoppstå som en bygate, med gateliv, trær, bedre forhold for myke trafikanter og et kollektivsystem med høy kvalitet. Gata er en viktig del av en framtidig campusutvikling i Elgeseter-området. I mai 2013 fastsatte bygningsrådet i Trondheim planprogrammet for Elgeseter gate.

Med eller uten tunnel?
Miljøpakken er nå inne i en fase med idéutvikling. I  samarbeid med konsulentselskapet Asplan Viak er det laget flere alternativer for utviklingen av gata. Oversiktsbildet viser en variant for sidestilt buss med gjennomgående trerekker og brede arealer for myke trafikanter. Perspektivet er fra Abels gate mot byen

I mai 2014 ba formannskapet om å få utredet fem helhetlige løsninger for Elgeseter gate. De omfatter tre løsninger i dagen og to alternativer med en kort og en lang tunnel. Den korte går mellom Magnus den godes gate og Byporten ved Lerkendal (ca. 200 meter pluss to ramper på 100 meter hver) . Den lange går mellom Snorres gate/Tormods gate og Byporten ved Lerkendal (ca. 500 meter pluss ramper).

Ønsker innspill
Et førsteutkast til disse helhetsløsningene er nå ferdig. Miljøpakken ønsker å presentere disse i et åpent møte slik at vi kan få kommentarer og innspill til hva som bør jobbes videre med.

Vi tar sikte på å ha en rapport ferdig i begynnelsen av desember. Denne skal sendes på høring før kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen bestemmer hvilke(t) av alternativene som skal danne grunnlag for en reguleringsplan.

Her er skisser av de fem alternativene: Plakat Elgeseter for web.