stengt gang og sykkelveg hårstad

Stenger gang- og sykkelveg på Hårstad (Heimdalsmyra)

Publisert 23.03.2018
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Gang- og sykkelvegen forbi forbrenningsanlegget på Hårstad blir stengt for gående og syklende i perioden 3.-20. april.

Dette skal gjøres:

– Omlegging av fjernvarme
– Skifte ut masser for å bygge støyvoll
– Fjerne en spuntvegg som ikke lenger har noen funksjon

– For å gjennomføre disse tiltakene må vi grave vekk en liten bit av gang- og sykkelvegen. Følgelig må vi stenge vegen for syklende og gående, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Alternative kryssingspunkter av E6 for gående og syklende er Sandbakkbrua ca. 1 km sørover og gang- og sykkelbrua mellom Jarveien og XXL ca. 1 km nordover.

Anleggsarbeidet er en del av prosjektet E6 Trondheim-Melhus.

Relaterte prosjekter