Prosjekter
stengt gang og sykkelveg hårstad

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 23 mars 2018

Lesetid: 2 min

Stenger gang- og sykkelveg på Hårstad (Heimdalsmyra)

Gang- og sykkelvegen forbi forbrenningsanlegget på Hårstad blir stengt for gående og syklende i perioden 3.-20. april.

Dette skal gjøres:

– Omlegging av fjernvarme
– Skifte ut masser for å bygge støyvoll
– Fjerne en spuntvegg som ikke lenger har noen funksjon

– For å gjennomføre disse tiltakene må vi grave vekk en liten bit av gang- og sykkelvegen. Følgelig må vi stenge vegen for syklende og gående, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Alternative kryssingspunkter av E6 for gående og syklende er Sandbakkbrua ca. 1 km sørover og gang- og sykkelbrua mellom Jarveien og XXL ca. 1 km nordover.

Anleggsarbeidet er en del av prosjektet E6 Trondheim-Melhus.