Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 28 august 2012

Lesetid: 2 min

Starter regulering av Klettkrysset

Nå starter arbeidet med plangrunnlaget for ny løsning for E6 på Klett.

Planen skal utføres i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Planområdet er avgrenset som vist på kartet til høyre, men kan bli nærmere avgrenset underveis, avhengig av hvilke løsninger som velges.

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen vil det bli utført undersøkelsen i aktuelle områder for å kartlegge grunnforholdene.

Informasjonsmøte

Tirsdag 11. september 2012 kl 18 – 20 blir det informasjonsmøte med presentasjon av planskissene. Møtes holdes på prosjektkontoret til Statens vegvesen på Tiller, Østre Rosten 20, bak Biltema.

Her kan du lese mer om E6 Tonstad-Jaktøyen

Innspill til planarbeidet sendes Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde, eller til firmapost-midt@vegvesen.no innen 20. september.