Prosjekter
Ordfører Rita Ottervik foresto den offisielle åpningen av Sjøgangen.

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 24 oktober 2012

Lesetid: 2 min

Snarveien til Brattøra ferdig

Mange ansatte med arbeidssted på Brattøra får kortere arbeidsvei når gangbrua Sjøgangen i dag er åpnet. Brua er et sentralt […]

Mange ansatte med arbeidssted på Brattøra får kortere arbeidsvei når gangbrua Sjøgangen i dag er åpnet.

Brua er et sentralt byutviklingsmessig grep, og det vil bli store endringer på begge sider i årene som kommer. Sjøgangen forkorter avstanden for gående betraktelig.

Brukonstruksjonen er totalt 220 m lang med to trappeløp på stasjonssida og en heis. På Brattørsida er det rampe og heis.

Når området om noen år er ferdig utbygd blir det også ei trapp på Brattørsida samt rampe på stasjonssida som gjør det mulig å sykle over brua.

Den nye brua binder sammen Pirterminalen og Trondheim Sentralstasjon. Dette vil gi et regionalt kollektivknutepunkt der båt, tog og buss kobles tettere sammen.

Miljøpakken bidrar med 20 millioner kroner, mens utbyggere i området dekker 114,5 millioner.