Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 09 oktober 2012

Lesetid: 2 min

Mer til buss og trikk

Busshåp i statsbudsjettet.

Neste år bevilger regjeringen 250 millioner kroner ekstra til storbyområder som jobber godt med kollektivtilbudet. Premiepotten i den såkalte belønningsordningen vil dermed øke til 673 millioner i 2013. Det går fram av forslaget til statsbudsjett.

Pengene blir fordelt tidlig i 2013. Foreløpig er det derfor usikkert hvor mye Trondheimsregionen får. Men Trondheim og området rundt har satt norgesrekord i bussvekst ved hjelp av Miljøpakken. Samtidig er mange nye tiltak på gang for å bedre kollektivtilbudet ytterligere.

Trondheimsregionen har en fireårig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Den går ut i 2012. Avtalen har en samlet verdi på 370 millioner kroner. De årlige beløpene har økt gradvis – opp til 110 millioner kroner i år.

Miljøpakken arbeider nå med en søknad om framtidige belønningsmidler. Målet er bedre kollektivtilbud og mindre bilkjøring.

Veksten i kollektivtrafikken fortsetter i 2012. Til og med august økte passasjertallet med 11,5 i Trondheim og med 17,3 prosent i pendlerregionen. Det kommer på toppen av en kraftig økning i fjor (11 prosent i byen og 25 prosent i regionen).  I Trondheim har kollektivbruken økt med nærmere 40 prosent på fire år.

Blant tiltakene er lavere takster, flere avganger og bedre busser. Kollektivfelt, kjappere grønt lys og mer effektiv billettering gjør at bussen kommer fortere fram. Det er innført sanntidsinformasjon for passasjerene. I tillegg er 120 holdeplasser tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.