Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 29 oktober 2012

Lesetid: 2 min

Snart åpner Stavne

Ny tunnel gjør at all tungtrafikk snart kan kjøre over Stavne i stedet for gjennom Midtbyen.

For naboene betyr det at det aller meste av trafikken i den gamle biten av Osloveien forsvinner. Denne strekningen blir kollektivgate, noe som vil gjøre miljøet for beboerne i området merkbart bedre.

Byggestart var mars 2011, og i tillegg til tunnelen og kollektivgaten, har prosjektet bygget ny gang- og sykkelundergang under Dovrebanen ved tidligere Stavne stasjon, nye traséer for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, inkludert gang- og sykkelbru over Osloveien, ny adkomst til Stavneplatået fra sør både for biler, gående og syklende, og fjerning av jernbaneplanovergangen til Stavne. Vi bygger også en 50 m lang jernbanebru for Stavne-Leangenbanen. Mesteparten av arbeidene skal være ferdig før jul.

Her kan du lese mer om Sluppen-Stavne