Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 26 mai 2017

Lesetid: 2 min

Sluppenplan på høring

Nå er forslaget til reguleringsplan for Nydalsbrua og området rundt klart.

Reguleringsplanen for Rv. 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter og vedlegg kan du lese her.

Statens vegvesen/Miljøpakken arrangerer informasjonsmøte om planen onsdag 7. juni kl 18.30-20. Møtet er åpent for alle, og det blir anledning til å stille spørsmål og snakke med planprosjektledelsen. Møtet holdes i auditoriet i Statens hus, inngang fra Tinghusgata.

Torsdag 8. juni blir det «Åpen dag» om prosjektet kl. 09-16. Også det skjer i Statens vegvesens lokaler i Statens hus, møterom Rissa i 1. etasje, inngang fra Tinghusgata. Det blir da anledning til å snakke med prosjektledere og fagpersoner på tomannshånd. Representanter for grunnervervsprosessen vil delta.

Her ser du en animasjon av hvordan området kan bli:

Og slik kan tilbudet bli for de som går og sykler:

Høringsinnspill må sendes byplan.postmottak@trondheim.kommune.no eller per brevpost: Trondheim kommune, Byplankontoret, 7004 Trondheim innen 10. juli.