Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 13 juli 2018

Lesetid: 4 min

Olav Tryggvasons – værsågod, sitt!

Fra mandag 16. juli kan du slappe av på flotte utemøbler i Olav Tryggvasons gate – etter hvert omgitt av planter og salg og servering på fortauene.

Prosjektleder Sissel Hovin i Trondheim kommune/Miljøpakken prøvesitter på bildet.

SLUTT PÅ GJENNOMKJØRING
Fra morgenen 16. juli er det også gjennomkjøring forbudt med bil i gata. Fire kjørefelt blir redusert til to.

Alt dette er en del av prøveprosjektet med Olav Tryggvasons gate som miljøgate. Målet om å redusere biltrafikken og legge bedre til rette for myke trafikanter og opphold, ble vedtatt for over 10 år siden. Det henger sammen med at Nordre Avlastningsveg skal lede gjennomkjøring utenfor Midtbyen.

Kjøremønsteret blir nå som på kartet under.

Kort om tiltakene:

BILTRAFIKK

 • Alle unntatt drosjene må svinge av til Søndre gate eller Jomfrugata i stedet for å bruke Olav Tryggvasons som gjennomfartsåre.
 • Det antas at en del trafikk flyttes til Fjordgata, men at det ellers blir små endringer.
 • Formannskapet snudde og vedtok å holde Bakke bru åpen inn til byen. Det fører trolig til noe mer trafikk i gata enn opprinnelig planlagt i prøveprosjektet.

BUSSER

 • Ny holdeplass ved NOVA gjenåpnes mandag.
 • Holdeplassen i motsatt retning (vestover) flytter nærmere Nordre.
 • AtB legger ned holdeplassen i Søndre (på hjørnet mot OT), fordi den  kommer nær ny, vestgående holdeplass i Olav Tryggvasons gate.

SYKLISTER

 • Egne sykkelfelt på begge sider av gata.
 • Sykkelbokser i enkelte kryss. Dette er egne ventefelt for syklister foran bilene.
 • Sykkelstativ: Forsinket leveranse, kommer i løpet av august.

FOTGJENGERE

 • I tillegg til bredere fortau, skal det bli enklere å krysse gata.
 • Tre lyskryss kobles ut for at folk skal slippe å vente på grønt, men det skjer ikke før i august.

BYLIV

 • Fortauet på nordsida, som er solrikt, blir utvidet. Ti næringsdrivende har varslet at de ønsker å ta i bruk fortau til servering eller salg. De får bruke gategrunnen gratis av Trondheim kommune. Noen har fått søknader om servering og/eller skjenking godkjent, andre har ikke kommet så langt ennå. Aktiviteten vil øke gradvis.
 • Trondheim kommune setter ut utemøbler av høy standard sammen med planter på det utvidede fortauet. Noe  finish mangler, men det meste kommer kjapt.

Foreløpig oversikt over næringsdrivende som vil flytte aktivitet ut mot gata eller har meldt interesse:

 • Habitat
 • Grå bar
 • Rosenborg Bakeri, Byhaven
 • Istanbul Express
 • 1001 Natt servering
 • Dromedar
 • Ting
 • Småting
 • Røst
 • Alvar og Maja

ÅPNE FELT
Brannsikkerhet gjør at enkelte felt blir holdt åpne utenfor det opprinnelige fortauet. Det skal sikre plass til brannbiler ved utrykning.

EVALUERING
Prøveprosjektet skal evalueres etter et halvt år, før politikerne bestemmer seg for hvordan gata skal være. Trafikk, omsetning og flere andre parametre blir målt. Undersøkelser viser at de aller fleste som bruker Olav Tryggvasons gate som byrom (bla til handel) kommer til Midtbyen med buss, sykkel eller til fots. I en byromsundersøkelse svarer brukene av gata (som byrom) at de setter pris på butikkene, og at de ønsker seg mer grønt og sitteplasser, og mindre biltrafikk.

De som reiser tvers gjennom gata (bruker den som gjennomfartåre, ikke byrom) er opptatt av å passere så fort som mulig. Deres interesser blir målt ved framkommelighet, kø og forsinkelser.

Målet er at flest mulig som bare skal kjøre gjennom Midtbyen velger Nordre Avlastningsveg framfor sentrum. Det har skapt het debatt at omsetninga i Midtbyen falt i fjor. Samtidig økte biltrafikken til Midtbyen.

Les mer om gateprosjektet.