Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 26 juni 2020

Lesetid: 3 min

Skanska tildelt kontrakt for å bygge Nydalsbrua

Statens vegvesen tildeler Skanska Norge AS kontrakten på rv. 706 Nydalsbrua i Trondheim. Anleggsarbeidet kan trolig starte i oktober.

– Vi har informert entreprenørene om resultatet av tilbudskonkurransen, og nå har de som ikke rakk opp ti dagers klagefrist. Etter at fristen er ute, kan vi gå til kontraktsignering, men det vil trolig skje rett over ferien, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Skanska Norge AS kom best ut i tilbudskonkurransen både på pris og kvalitet, etter at både kinesiske Sichuan Road Group og Implenia Norge var dyrere og ble rangert dårligere i konkurransen.
AF Gruppen og PNC Norge var inne tidligere i prosessen.

Tilbudssummene til de tre entreprenørene så slik ut, i rangert rekkefølge (ekskl. mva):

  1. Skanska Norge AS 805.460.859 kr
  2. Implenia Norge AS 836.039.424 kr
  3. Sichuan Road Group 830.798.814 kr

Kontrakten ble lyst ut i fjor sommer, som en konkurranse med prekvalifisering og forhandlingsmøter undervegs. – Vi har lagt vekt på både tilbudsprisen, og hvordan entreprenørene har valgt å løse oppdraget. Vi har også lagt vekt på erfaring og CV hos de aktuelle entreprenørene. Prosjektet har stor kompleksitet, med nærhet til trafikk, og mange arbeidsoppgaver skal foregå parallelt på et trangt område, sier byggeleder Martin Jusnes Engum.

Nydalsbrua fra sør

Oppdragsgiveren mener at Skanska har en særdeles god overordnet plan for gjennomføring av kontraktsarbeidet, og at dette bidrar vesentlig til å redusere prosjektets totale risiko. Skanska oppnådde den laveste konkurransesummen i gjennomføringen av konkurransen. Med et mulig maksimalt fratrekk av tilbudssummen på 130 millioner kr, oppnådde Skanska et fratrekk/merverdi på kr 114 700 000,-.

– Det nye veganlegget vil gi en helt annen kapasitet enn den gamle Sluppenbrua har hatt, og det blir planskilt kryssing for syklister – noe som sikrer god fremkomst og sikkerhet.Vi legger også til rette for bygging av Byåstunnelen, noe som vil bli en betydelig snarveg når den kommer, sier Almar Aronsen.

Veganlegget vil sysselsette mellom 100 og 120 personer når det kommer i full drift. Den nye brua vil nok tidligst kunne stå ferdig i 2023, og hele veganlegget skal være finpusset og overlevert i midten av 2024.

Fakta om prosjektet:

• Lengde Osloveien: ca 1,2 km
• Ny bru over Nidelva
• Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru
• To nye bruer over Leirelva
• Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen
• Ny gang- og sykkelveg