Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 22 mai 2013

Lesetid: 2 min

Skal gjøre bussen super

Superbuss skal øke kapasiteten og gjøre bussen mer attraktiv.

Miljøpakken har utredet muligheten for å innføre såkalt superbuss i Trondheim. Superbuss er en bussløsning med så høy standard at den har de samme fordelene som en bybane.

– De siste årene har det vært en sterk vekst i kollektivtrafikken i og rundt Trondheim. For at vi skal kunne øke den veksten ytterligere, må vi videreutvikle busstilbudet. I dag passerer det allerede nesten 100 busser i topptimene i hver retning lengst inn mot sentrum. I årene framover vil befolkningen i byen øke sterkt, samtidig som det blir økt aktivitet langs blant annet Holtermannsvegen og Elgeseter gate. Da må kollektivsystemet ha kapasitet til å ta unna den økte trafikken, sier prosjektleder for superbussutredningen, Steinar Simonsen i Statens vegvesen.

Viktig for å nå miljømål

Dagens kollektivtilbud kan forbedres både når det gjelder utformingen av holdeplasser, logistikk og billettering, bussmateriell og framkommelighet. Det er viktig for å øke kapasiteten og gjøre kollektivsystemet enda mer attraktivt, slik at passasjermengdene kan økes ytterligere og de overordnede miljømålene i Trondheim kan nås.
– Beregninger viser at superbusser i egner felt kan frakte tre til fire ganger flere personer sammenlignet med privatbiler i vanlige kjørefelt, sier Simonsen.

Nær sentrum

Et superbusstilbud er i første omgang tenkt på innfartsårene til sentrum, innenfor Ila-Brattøra-Strindheim-Sluppen-Midtbyen. Videre er tanken er å utvide konseptet til de største bussrutene i Trondheim utenfor de sentrale delene av byen.

Superbussutredningen skal nå behandles av politikerne i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og vil sees i sammenheng med prosjektene i Innherredsvegen og Elgeseter gate.

Animasjonen viser hvordan det kan bli med midtstilt og sidestilt superbusstrasé i Elgeseter gate.