Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 03 mars 2017

Lesetid: 2 min

Skal fjerne midtrekkverk på E6 ved Sandmoen

Midtrekkverk ved Sandmoen bru skal fjernes, se rød strek på skisse, for å gjøre plass til en midlertidig rundkjøring. Dette arbeidet skjer fra kl. 22-06 natt til onsdag 8., torsdag 9. og fredag 10. mars.

Nordgående trafikk på E6 blir disse nettene ledet om Østre Rosten fra krysset på Sandmoen. Sørgående trafikk på E6 går som normalt, men med redusert hastighet og innsnevret kjørebane. Sør for Sandmoen bru blir sørgående trafikk ledet i kollektivfeltet.