Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 17 februar 2017

Lesetid: 2 min

E6 tilbake til gammel trasé

Natt til onsdag 22. februar blir E6 på Heimdalsmyra ved Hårstad lagt tilbake i den gamle traséen.

I forbindelse med omlegginga blir det anleggsarbeid tirsdag kveld 21. februar og natt til onsdag 22. februar. Arbeidet vil medføre støy i området.

Når trafikkomlegginga er gjennomført, kan vi begynne å forberede bygging av ei ny bru på Hårstad. Etter omlegginga forblir vegtraséen på Hårstad uforandra fram til høsten 2017.