Prosjekter
Sluppen

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 20 februar 2018

Lesetid: 2 min

Sjekker grunnen under Nydalsbrua

Grunnboringer for den kommende Nydalsbrua er nå i gang.

– Vi skal bore i tre-fire uker. Mesteparten av boringene er i vestskråningen for toplanskrysset på Byåsen-sida og litt sørover mot rundkjøringa ved Kroppanbrua, sier geotekniker Svein Hove i Statens vegvesen.

Slik blir Nydalsbrua

Trondheim kommune vedtok reguleringsplanen for Nydalsbrua (ny bru på Sluppen) i desember 2017. Detaljplanlegging av brua er nå i gang, og grunnboringene er en del av siste fase i planlegginga.

– Vi har boret i dette området flere ganger tidligere. Grunnen til at vi borer mer nå, er blant annet at vi skal avklare dybden ned til fast fjell under rampebruene. Disse bruene skal fundamenteres til fjell og da må vi vite hvor langt ned det er, sier Hove.

– Det er en del sensitiv og kvikk leire på Sluppen-sida, men den ligger så dypt at den antas ikke å gi problemer. Det er fast leire i skråningen mot Nidelva. Grunnforholdene i prosjektet er middels vanskelig. Det mest utfordrende blir å bygge støttemur mot jernbanesporet, som er av typen vi kaller forankret rørvegg, sier Hove.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal gjøre vurderingene av grunnboringene.