Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 februar 2015

Lesetid: 2 min

Første snarveg åpnet

I dag tidlig åpnet kommunalråd Jon Gunnes snarvegen Blomsterstien, sammen med barn fra Berg barnehage og Strindens Promenade Orchester.

Åpningen markerte starten på Miljøpakkens arbeid med å gjøre Trondheim til en førsteklasses by å gå i, der bedre snarveger er ett av tiltakene.

340 snarveger

Miljøpakkens gågruppe har kartlagt 340 snarveger i byen, og 13 av dem skal oppgraderes i år. Først i løypa er Blomsterstien, en viktig snarveg mellom Moholt og Lerkendalområdet og Gløshaugen. Blomsterstien er 650 meter lang, og tellinger har vist at det passerer rundt 100 på sykkel eller til fots på en time i morgenrushet. Snarvegen er blitt bredere, har fått nytt og bedre grusdekke og har fått lys. Arbeidet har kostet ca 2 millioner kroner.

De neste snarvegene som skal utbedres, er snarvegen over søndre del av Festningen og Fuglesangen på Selsbakk.

Billig, miljøvennlig og bra for helsa

Et viktig mål i Miljøpakken er å få flere til å gå og sykle. Det er økonomisk, ettersom det er mye billigere å legge til rette for gåing og sykling enn å bygge ut for buss eller bil. Vi får bedre byluft og mindre utslipp av klimagasser.
I tillegg er det bra for helsa. Den som går lever lenger og bedre. Myndighetene anbefaler 30 minutter fysisk aktivitet per dag. Det tilsvarer 2 km gåing. En person som er fysisk aktiv, lever i snitt over 3 år lenger enn en person som ikke er aktiv.

Fakta om gåing i Trondheim:

• 40 000 i Trondheim bor mindre enn 30 minutters gåing fra Torvet
• 75 prosent av barneskolebarna har mindre enn 15 minutter å gå til skolen
• 60 prosent av innbyggerne har mindre enn 15 minutter å gå til lokalsenter eller sentrum
• 28 prosent av alle reiser i Trondheim er til fots – det tilsvarer ca 150 000 gåturer hver dag

• Hver dag blir det gjennomført 40 000 bilturer under 1 kilometer i Trondheim
• Ca. 20 prosent av ungene blir kjørt til og fra skolen