Prosjekter
.

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 09 september 2019

Lesetid: 3 min

Seks entreprenører vil bygge Nydalsbrua

Statens vegvesen fornøyd med interessen blant leverandørene.

I begynnelsen av juli lyste Statens vegvesen bygging av ny bru på Sluppen, Nydalsbrua, ut på anbud. Konkurransen gjennomføres med forhandlinger etter forutgående prekvalifisering. Tilbudsfristen var fredag 6. september og handlet om leveranse av dokumentasjon til prekvalifiseringen. Det var totalt seks leverandører som har sendt inn forespørsel om å delta i konkurransen.

– Vi i Statens vegvesen er godt fornøyd med antallet leverandører som har vist interesse for prosjektet. Vi vil nå bruke de to neste ukene til å plukke ut minimum tre og høyst fem av leverandørene, som alle vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene, sier hovedbyggeleder Martin Engum i Statens vegvesen.

De seks leverandørene er:

 • AF gruppen Norge AS
 • Implenia AS
 • PNC Norge AS
 • Sichuan Road & Bridge (Group) Corporation ltd.
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke entreprenør AS

– Utvelgelsen av leverandørene som får delta i konkurransen, skjer på bakgrunn av leverandørens erfaring, oppdragsgivers erfaring med tilbyder og leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet. Vi har som mål å signere kontrakt i løpet av første kvartal av 2020 med påfølgende anleggsstart våren 2020, sier Engum.

Dette skal bygges

Hovedelementet i prosjektet er selve Nydalsbrua, som blir 142 meter lang og skal ha fire kjørefelt.

I tillegg skal det bygges:

 • 1,2 kilometer ny rv. 706
 • 2,15 kilometer ramper
 • 570 meter sekundærveger
 • 2,3 kilometer gang- og sykkelveger (hvorav 1,1 kilometer ekspressykkelveg og 1,0 kilometer sykkelveg med fortau)
 • 14 konstruksjoner
 • 160 meter tunnel (forberedelser til Byåstunnelen: portal og to løp på 80 meter)

På vestsida av Nidelva skal Nydalsbrua kobles sammen med Oslovegen med et toplanskryss, med en oval rundkjøring tilknyttet brua i øvre plan. På østsida skal Nydalsbrua kobles sammen med det øvrige vegnettet med ei ny rundkjøring, som ligger i samme område som i dag. I sørenden av prosjektet skal Oslovegen kobles til E6 med en ny påkjøringsrampe. Dagens Sluppen bru skal erstattes av ny gang- og sykkelbru på samme sted.

Videoene viser hvordan det nye vegsystemet og gang- og sykkelvegsystemet i området vil bli seende ut.