Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 03 september 2019

Lesetid: 2 min

Handel: Olav Tryggvassons gate økte mest i Midtbyen

Omsetninga i Olav Tryggvasons gate økte med 3 prosent under prøveprosjektet i fjor. Resten av Midtbyen hadde en nedgang på 1 prosent.

Det viser ny statistikk om handelen i Trondheim som byplankontoret har publisert på kommunens nettsider.

Ifølge oversikten var Fjordgata taperen i Midtbyen. Olav Tryggvasons gate fikk ca 40 prosent mindre biltrafikk og østre del av Fjordgata fikk ca 30 prosent mer biltrafikk på grunn av omlegginga. Mulige sammenhenger mellom handel og biltetthet er stadig tema i debatten om virkemidler i Midtbyen.

Miljøpakken evaluerte prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate i perioden juli-desember 2018. Endring i omsetning var ett av flere forhold som skulle kartlegges. Detaljerte omsetningstall forelå imidlertid ikke i tide, derfor ble det bare brukt stikkprøver fra Midtbyen samlet.

Byplankontoret har nå analysert den samlede omsetningsstatistikken fra 2018 og sammenlignet med 2017. Områder i Midtbyen med byggeprosjekter er omtalt spesielt:

  • Olav Tryggvasons gate er altså vinneren i andre halvår 2018 med pluss 3 prosent sammenlignet med andre halvår 2017.
  • Torget under ombygging hadde en marginal nedgang i perioden mai-desember 2018.
  • Fjordgata tapte 6,7 prosent i omsetning i 2018.

Den totale omsetningen i Midtbyen gikk ned med 0,6 prosent året sett under ett. De områdene som gjorde det best var gågatene, Olav Tryggvasons gate og Torget.

Bildet over er fra prøveprosjektet sommeren 2018. I ettertid er noe av sykkelfeltene og utemøblene fjernet for å få bussene lettere fram og bedre vareleveringa.