Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 30 september 2013

Lesetid: 2 min

Rød asfalt i Erling Skakkes gate

Erling Skakkes gate får snart ensidig sykkelfelt fra Tinghusgata til Kjøpmannsgata.

– Det ble lagt rød asfalt på fredag, og merking og skilting skjer i nær framtid. Skiltoppsetting og oppmerking skal være på plass før sykkelfeltet er klart for bruk. Vi håper at dette respekteres slik at vi unngår trafikkfarlige situasjoner, sier prosjektleder Mari Olden i Trondheim kommune.

Per i dag er Erling Skakkes gate envegskjørt for bilister og syklister retning vestover. De nye sykkelfeltene kommer på sørsida av Erling Skakkes gate, og vil gi syklistene adgang til å sykle mot kjøreretningen i den envegsregulerte gata. Syklister som skal vestover, sykler på blandet areal med bilister, som i dag. Parkeringsplassene i Erling Skakkes gate flyttes fra sørsida til nordsida av gata.

– Løsninga med ensidig sykkelfelt er valgt på grunn av et ønske om å beholde bilparkeringsplassene i Midtbyen. Det primære målet med dette tiltaket er å tillate sykling mot trafikken. Sykkelfeltet blir komplett når entreprenøren er ferdig med oppstramming av krysset med Munkegata og når opphøyd gangfelt er etablert utenfor Bytorget ved Erling Skakkes gate 14, sier Olden.