Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 30 januar 2012

Lesetid: 2 min

Regulering i gang for Heimdalsvegen

Arbeidet med detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen er i gang.


Arbeidet med detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv900 Heimdalsvegen er nå i gang. Prosjektet er en del av Miljøpakkeprosjektet E6 Jaktøyen-Tonstad.

Det er Asplan Viak AS som utfører arbeidet, som omfatter å utarbeide en ny reguleringsplan og byggeplan for prosjektet. Planen omfatter Heimdalsvegen med betydelig omkringliggende areal, som vist på kartet.

Tirsdag 7. februar kl 19.00 blir det folkemøte om arbeidet i Sanitetens Hus på Heimdal.

Vanskelige grunnforhold
Gang- og sykkelvegen blir om lag 3750 meter og skal gå langs østsiden av Heimdalvegen. Det er vanskelige grunnforhold i området, og en del av oppdraget blir derfor å planlegge hvordan området skal sikres og stabiliseres. Bekken skal tas ut av dagens løp og legges høyere i terrenget for å få sikret vei og dalbunn.

Reguleringsplanen skal behandles høsten 2012, og prosjekteringen skal ferdigstilles på nyåret 2013.

Heimdalsvegen

Her kan du lese mer om prosjektet langs Heimdalsvegen

E6 Jaktøyen-Tonstad