Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 27 januar 2012

Lesetid: 2 min

Smarte syklister

Sykling gir bedre hukommelse.

Syklister har alltid visst at de er smarte folk, og begrunner det gjerne ved å si at de har valgt det optimale fremkomstmiddelet for å komme seg til og fra jobb, skole eller trening. En irsk undersøkelse gir nå syklistene litt vitenskap å slå i bordet med. En enkel «huske-test» ble gjennomført med en gruppe mannlige studenter. Testen ble gjennomført to ganger, og før den andre testen fikk halvparten av studentene sykle i 30 minutter på en spinningsykkel. Resultatene viste at de syklende studentene gjorde det betydelig bedre på huske-testen etter å ha syklet, mens de som satt i ro ikke hadde noen framgang. 

Sykling gjør deg altså smartere, og det er også vitenskapelige undersøkelser som viser at det er bra for den mentale helsen. Regelmessig sykling, som for eksempel til og fra jobb, har positiv effekt på alt fra kroppsvekt til det å forhindre hjerte- og karsykdommer og diabetes. I sum betyr de positive helseeffektene av sykling at syklister lever lenger, og enkelte studier viser at 30 minutter sykling om dagen kan øke forventet levealder med 1-2 år. At det i tillegg er morsomt å sykle, får man ta som en ekstra bonus.

Cyclists are smarter: Exercise and brain activity