Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 19 september 2011

Lesetid: 2 min

Premie til aktive elever

Elevene på Kattem har fått 5000 kroner for å gå og sykle til skolen.

Kattem skole har fått 5 000 kroner i premie fra Miljøpakkens reiserådgiver. Varaordfører Knut Fagerbakke overrakte hedersprisen da Mobilitetsuka startet fredag.
Pengene går til elevrådet som en påskjønnelse for at Kattem skole i flere år har vært i toppen i forbindelse med kampanjen Aktiv Skoleveg. Elevrådet skal finne et formål som oppmuntrer til enda mer fysisk aktivitet.

Uka fra 19. september er årets første Aktiv Skoleveg-uke. Dette er også Den europeiske mobilitetsuka. Skolene som deltar, kartlegger hvor mange som går eller sykler hver dag. Formålet er å oppmuntre til sunne vaner, og å redusere bilbruken. Bilkjøring til og fra skolene er et av de største trafikksikkerhetsproblemene for skolebarn.

– Gode forhold
K
attem pleier å ligge på 100 prosent gå-/sykkelandel, eller like under.

 Forholdene ligger godt til rette hos oss. Mange bor nær skolen, og det går sport i å gå eller sykle, sier lærer Joar Skårsmoen som tok imot premien sammen med tre representanter fra elevrådet. De tre var: Hathi Ly (11), Nikolai Vestbøstad (12) og Martin Fossum (10).

– Nå skal elevrådet bestemme hva si skal bruke pengene til, sier de tre.

Varaordfører Knut Fagerbakke sa blant annet: – Alle klassetrinn på Kattem deltar. Det mest spesielle er kanskje at alle elvene i første klasse gikk til skolen under aksjonsuka i vår. Det er viktig med gode vaner. Kroppen vår er bygd for bevegelse.