Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 desember 2019

Lesetid: 2 min

Planlegger fortau Lundåsen-Metrobuss

Miljøpakken starter nå detaljplanlegging av fortau langs Lundvegen mellom Lundåsen og Metrobuss ved Lund snuplass. Mange har etterlyst et trygt tilbud til myke trafikanter her.

Kartet viser området der det skal lages reguleringsplan for fortau.

Varsel om oppstart av regulering er første steg på veien mot ferdig fortau. Reguleringsarbeid og grunnerverv tar tid. Et fortau kan derfor stå klart tidligst i 2021.

Den aktuelle strekningen er 250 meter. Den går fra Jørgen Hegstads veg til Ringvålvegen. Fortauet er planlagt på østsida av Lundvegen. Det vil lede fram til Lund snuplass, som er start- og stoppested for Metrolinjene 1 og 2.

Framdriften avhenger blant annet av hvor lett eller vanskelig det blir å få avtaler om kjøp av privat grunn.

Mer informasjon: Oppstart regulering Lundvegen

Et annet fortau på nordsida av Ringvålvegen like ved selve snuplassen blir etter planen bygd i 2020. Det er satt av 5,5 millioner kroner til prosjektet. Her var det håp om å få til et tilbud før det nye bussystemet startet 3. august, men tida ble for knapp til å komme i mål med forhandlinger om grunnerverv.