Prosjekter
Endret kjøremønster på Sluppen.

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 16 desember 2019

Lesetid: 2 min

Endret kjøremønster på Sluppen

Avkjøringsrampen fra Omkjøringsvegen og ned på Sluppenvegen blir midlertidig lagt om natt til torsdag 19. desember.

Endringen i kjøremønster innebærer at avkjøringsrampen vil bli lagt litt lenger vest og koblet direkte inn i rundkjøringa (se illustrasjon).

– I forbindelse med klargjøring for bygging av Nydalsbrua holder vi nå på å legge om vann- og avløpsledninger, samt legge nye kabler. Derfor må vi endre kjøremønsteret på Sluppen, sier byggeleder Knut Olav Nesheim i Statens vegvesen.

– Vi ber bilistene om å være oppmerksomme på denne endringen, spesielt der det vil komme en ekstra arm inn i rundkjøringa, sier Nesheim.