Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 18 januar 2018

Lesetid: 2 min

Omlegging av gang- og sykkelveg på Brubakken

Gang- og sykkelvegen mellom Brubakken og Bjørgum på Melhus blir lagt om midlertidig fra østsida til vestsida av E6. Se kartskisser for detaljer.

Omlegginga skjer mandag 22. januar, og vil vare noen måneder framover. Arbeidet er en del av prosjektet E6 Trondheim-Melhus.

– Årsaken til omlegginga er at vi skal bygge nytt vann- og avløpsanlegg for Melhus kommune, samt etablere fortau langs lokalvegen på østsida av E6, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.