Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 06 mai 2011

Lesetid: 2 min

E6 Sentervegen-Tonstad er ute på anbud

E6 Sentervegen-Tonstad er ett av delprosjektene i E6 Jaktøyen-Tonstad, det største vegprosjektet i Miljøpakken. Kontraktsarbeidene omfatter blant annet bygging av […]

E6 Sentervegen-Tonstad er ett av delprosjektene i E6 Jaktøyen-Tonstad, det største vegprosjektet i Miljøpakken.

Kontraktsarbeidene omfatter blant annet bygging av ny E6, inkludert nytt Sentervegen-kryss (planfritt). Anlegg for gående og syklende er også inkludert.

Tilbudskonferanse blir arrangert 19. mai kl 12.00. Oppmøte på prosjektkontoret på Østre Rosten 20, 7075 Tiller.

Se kunngjøringen på Doffin.no

Les mer om prosjektet her