Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 27 august 2015

Lesetid: 2 min

Ordføreren åpnet Sentervegen

Sentervegens forlengelse gjøre lettere å gå, sykle, ta buss og kjøre bil

Rita Sentervegen150827Torsdag åpnet ordfører Rita Ottervik et tredobbelt kinderegg på Rosten.

Miljøpakken er ferdig med Sentervegens forlengelse. 550 meter tofelts veg åpner opp en ny forbindelse mellom kjøpesentrene på Tiller og Heimdalssida av byen. Vegen har også sykkelveg med fortau.

I tillegg er 400 meter gang- og sykkelvegnett oppgradert langs Vestre Rosten og John Aass veg.

Bussen fikk samtidig ny bussveg. Rute 9, med over 4 000 reisende hver dag, kjører nå via City Syd på veg mellom Lundåsen/Heimdal og sentrum. En ny turveg er klar, og det er lagt til rette for videre utbygging av infrastruktur i området. Vegen åpner også opp nye næringstomter.

– Sentervegens forlengelse er enda et eksempel på at Miljøpakken er en suksess. Det blir mindre kø, og alle trafikantgrupper får det bedre. Snart fortsetter arbeidet med ny E6 Sør. Etter hvert skal det også komme sykkelbru herfra, over Bjørndalen og fram til Saupstad. Brua vil binde sammen folkerike bydeler og gjøre det lettere å reise miljøvennlig, sa ordføreren.

Rita Ottervik trakk fram det gode samarbeidet i Miljøpakken som en årsak til at Trondheim gjør det godt på bytransport og har landets mest fornøyde reisende, ifølge flere spørreundersøkelser. Vegen er kommunal, Statens vegvesen har bygd den.

– Grunnforholdene er vanskelige, men vin har bidratt til å løse det problemet. 700 000 pulveriserte vinflasker i produktet glasopor er brukt som fyllmasse, sa Rita Ottervik – og klipte over snora.