Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 04 mai 2020

Lesetid: 3 min

Forbudt å kjøre inn i Olav Tryggvasons gate

Fra og med tirsdag kuttes biltrafikken i Olav Tryggvasons gate kraftig. Bildet over viser skilting når du kommer fra Bakke bru.

1. Det blir forbudt å kjøre inn i gata fra Bakke bru. Personbiler må svinge til høyre ned Kjøpmannsgata.

Fra tirsdag kan du ikke lenger kjøre inn i Olav Tryggvasons gate fra Bakke bru, som på bildet her. Personbiler, untatt taxi, må svinge til høyre ned Kjøpmannsgata.

2. Det blir forbudt å kjøre inn fra Munkegata. Personbiler fra Munkegata må krysse Olav Tryggvasons gate og kjøre via Fjordgata.

Fra tirsdag er det forbudt å svinge til høyre inn i Olav Tryggvasons gate når du kommer ned Munkegata. Trafikk mot øst må gå via Fjordgata.

Bare busser, drosjer og tohjulinger får kjøre inn i gata fra øst og vest. Varelevering vil skje via Kjøpmannsgata og andre atkomster. Parkering for varelevering er bedret.

Formålet med omlegginga er å få opp farten på kollektivtrafikken. I rushtid har bussene vært nede i gangfart. Tett biltrafikk har forsinket den trafikken som skal ha prioritet fordi den frakter desidert mest folk – og på en miljøvennlig måte. Tiltakene skal også gjøre det lettere å komme fram for utrykningskjøretøy.

Halvparten kjører tvers gjennom sentrum
Tellinger viser at personbiler og tohjulinger står for 60 prosent av trafikken i gata også etter at biltrafikken fikk forbud mot gjennomkjøring i 2018. Statens Vegvesen har beregnet at 53 prosent av biltrafiken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk.

Etter politiske vedtak er prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate justert flere ganger i jakten på den beste løsningen. Utfordringen er å balansere hensynet til ulike trafikantgrupper. Gatemøbler og sykkeltilbud er fjernet og det er også gjort andre tiltak i gata for å bedre framkommeligheten for buss.

Endringer i Fjordgata
Fjordgata blir sykkelgate i stedet Olav Tryggvasons gate til høsten. Det forventes at trafikken i Olav Tryggvasons gate går ned med mellom 1000 og 2000 kjøretøy i døgnet når innkjøringsforbudet kommer, og at trafikken øker tilsvarende i Fjordgata.

Noen av gatemøblene fra Olav Tryggvasons gate kommer opp nederst i Munkegata.

Bilbruk og handel i Midtbyen
Uten at det beviser en årsakssammenheng, dokumenterte prøveprosjektet følgende om biltrafikk og handel:
Olav Tryggvasons gate ble en omsetningsvinner i Midtbyen da prøveprosjektet startet med gjennomkjøringsforbud, sykkelfelt, gatemøbler og færre biler i 2018. Fjordgata fikk mer trafikk og ble samtidig salgstaperen i byen.