Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 29 mars 2017

Lesetid: 2 min

Omlegging av E6 på Jaktøyen ved Melhus

E6 på Jaktøyen nord for Melhus blir lagt om i ny trase natt til tirsdag 4. april.

Den midlertidige traseen er ca. 600 meter lang og inneholder ei rundkjøring. Trafikken vil gå på den nye traseen i ca. 14 måneder. E6 legges om for å frigjøre plass til å bygge en ny lokalveg under framtidig E6.

Omlegginga inneholder også en midlertidig gang- og sykkelveg i området (gule streker i kartet). To nye bussholdeplasser vil bli etablert langs den midlertidige vegen.

Sammenspleising av den midlertidige vegen med eksisterende E6 vil skje på nattestid. Trafikken blir regulert med manuell dirigering.

En mindre omlegging av E6 på Jaktøyen vil skje natt til torsdag 30. mars for å klargjøre for hovedomlegginga natt til 4. april. Arbeidet starter 29. mars kl. 22 og innebærer at trafikken i sørgående E6 blir lagt om til nordgående E6. De to nordgående feltene på E6 vil bli snevret inn til ett felt sør for avkjøringa til Brubakken. Hastigheten vil bli skiltet ned til 70 km/t.