Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 27 mars 2017

Lesetid: 2 min

Ny rundkjøring på Sandmoen

Ei ny rundkjøring på E6 ved Sandmoen tas i bruk natt til onsdag 29. mars.

Den midlertidige rundkjøringa på E6 blir etablert ca. 500 meter nord for toplanskrysset på Sandmoen og vil bli en av del av vegsystemet i området i ca. halvannet år.

Det vil bli bygget en arm i rundkjøringa mot vest og en arm mot øst. Disse armene er forbeholdt anleggstrafikk. Grunnen til at rundkjøringa bygges, er for å gi adgang til anleggsområdet.

Sammenspleising av rundkjøringa med eksisterende E6 vil skje på nattestid. Trafikken blir regulert med manuell dirigering.

Busslommene langs E6 vil bli liggende hvor de er per i dag.

Industriveien blir stengt for gjennomkjøring fra 29. mars. Adkomst til næringseiendommene i Industriveien skjer fra nord. Nytt kjøremønster blir om Terminalen og Heggstadmoen. Tilbudet til gående og syklende blir som i dag.