Prosjekter
Omlegging E6

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 01 desember 2016

Lesetid: 3 min

Omfattende trafikkomlegging mellom Klett og Rødde

Legger om E6 i begynnelsen av 2017.

– Dette blir den største midlertidige trafikkomlegginga i hele prosjektperioden. Endringene skjer på nyåret. Omlegginga av E6 vil antakelig vare helt til den nye vegen er ferdig, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Hvorfor denne trafikkomlegginga?

– I dette området skal vi i stor grad bygge ny E6 i samme trase som dagens E6. I bunnen av Storlersbakken blir ny E6 liggende på ei fem meter høy fylling. Av hensyn til anleggsdriften og trafikkavviklinga legger vi derfor om E6 på strekningen, sier Soknes.

Kartet viser de kommende endringene. Last ned kartet i større versjon. Dette skal gjøres:

1. Legge om E6

E6 blir lagt om midlertidig i en strekning på ca. 1,3 km mellom Klett og Rødde. På strekningen kommer to nye rundkjøringer. Detaljer om trafikkavviklingen når omleggingen skal skje, vil vi komme tilbake til.

Armene i rundkjøringene som ikke er E6, blir etablert for anleggstrafikk og som adkomst til og fra eiendommer. Deler av midlertidig E6 blir ny lokalveg mellom Klett og Rødde når prosjektet er ferdig.

2. Stenge Røddevegen for gjennomkjøring

Røddevegen mellom E6 og Rødde blir stengt for gjennomkjøring ved kommunegrensa Trondheim/Melhus. Årsaken til stenginga er å sikre trafikkflyten på E6 i anleggsperioden. Vegen blir gjenåpnet når prosjektet er ferdig.

3. Flytte bussholdeplasser

Bussholdeplassene i bunnen av Storlersbakken blir flyttet til den midlertidige vegen, like sør for dagens plassering. Ny gangadkomst til holdeplassene blir etablert. Disse bussholdeplassene blir borte når ny E6 åpner.

4. Legge om gang- og sykkelveg

Dagens undergang på Sørnypvegen under E6 blir erstattet med en ny undergang under midlertidig E6. Gang- og sykkelvegen blir også lagt om i ny trase i dette området.

Når ny E6 åpner, kommer en ny lokalveg fra Rødde mot Klett på ei ny bru over E6. Gang- og sykkeltrafikken til og fra eiendommene i dette området kommer også til å gå på denne brua.

Når ny E6 åpner vil gang- og sykkeltrafikk fra Melhus til Klett gå i ny trase fra Ekra, via Circle K og komme innpå dagens trase ved Leinstrand samfunnshus.

5. Flytte bomstasjon

Bomstasjonen nederst i Storlersbakken blir flyttet til den midlertidige vegen.

Videoen viser bygging av ny midlertidig veg. Opptak gjort 29. november.