Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 25 november 2016

Lesetid: 2 min

Gang- og sykkelveg i Lersbakken ferdig

En kilometer ny gang- og sykkelveg i Lersbakken er klar til bruk fra fredag 25. november kl. 15.

Vegen går fra Heggstadmoen i øst til fv. 900 Heimdalsvegen i vest og blir en ny forbindelse for gående og syklende mellom Klett/Leinstrand og Heggstadmoen/Sandmoen/Klæbu. Vegen er asfaltert og med belysning.

Vegen går under Dovrebanen gjennom en ny kulvert. Kulverten ble montert i togfrihelg 11-13. juni i år og er fem meter bred og fire meter høy. Deler av gang- og sykkelvegen blir driftsveg for landbruk. Kulverten er bygd for å gi rom også for denne typen trafikk.

Vegen blir sperret med bom for å hindre gjennomkjøring med bil.

Se dronevideo av traseen.