Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 15 juni 2022

Lesetid: 2 min

Oddgeir Myklebust blir ny sekretariatsleder i Miljøpakken

Randi Ness, som opprinnelig skulle ta over ledervervet kommende september, har trukket seg fra stillingen.

Den som i stedet inntar lederstolen er han som allerede sitter i den: Oddgeir Myklebust (54) har jobbet som seniorrådgiver i Miljøpakkens sekretariat siden 2015 og har fungert som leder av sekretariatet siden Henning Lervågs avgang ved årsskiftet. Oddgeir trer inn som permanent leder med umiddelbar virkning.

Randi Ness går i stedet tilbake til Nato som Jens Stoltenbergs rådgiver.