Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 15 juli 2015

Lesetid: 2 min

Mindre støy langs Østre Rosten

I begynnelsen av august starter byggingen av nye støyskjermer langs Østre Rosten.

 

– Prosjektet vil utgjøre en stor forskjell for de som bor i området, sier byggeleder Kamilla Malt Marøy i Statens vegvesen.

Hver dag kjører 11 000 biler på denne delen av Østre Rosten. Det fører til betydelige støyplager for beboerne, plager som nå blir sterkt redusert.

Prosjektet strekker seg over 1 kilometer, fra Tiller helse- og velferdssenter og sørover forbi innkjøringen til fv. 901/Tillerringen, forteller Marøy.
– På strekningen er det ca 50 boliger. I tillegg vil også bebyggelsen lengre bak nyte godt av de nye skjermene.

Det er satt av 20,5 millioner kroner til prosjektet, som skal stå ferdig før jul. Miljøpakken skal bruke 270 millioner kroner på støytiltak fram til 2025.