Prosjekter
sykkelveg søndre ilevollen

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 01 april 2011

Lesetid: 2 min

Nytt sykkelfelt med fortau i Ilevollen

For å gjøre plass til sykkelfeltet innebærer prosjektet en omlegging av trafikken for biler og busser. Dagens fire felt blir […]

For å gjøre plass til sykkelfeltet innebærer prosjektet en omlegging av trafikken for biler og busser. Dagens fire felt blir til to. I Søndre Ilevollen blir det biltrafikk med én fil i hver kjøreretning, mens Nordre Ilevollen blir forbeholdt buss og trikk.

I tillegg blir det nytt belysningsanlegg på strekningen. Det nye anlegget erstatter det gamle, som har mange jordfeil.

– Vi håper å komme i gang med anleggsarbeidet i slutten av mai, sier byggeleder Per Arne Enge i Statens vegvesen.

Entreprisen for prosjektet er lagt ut i anbudsdatabasen Doffin. Entreprenørene har frist til 25. april til å gi tilbud. Fristen for å ferdigstille prosjektet er 11. november 2011.

Prosjektet er finansiert av Miljøpakken og har en kostnadsramme på 14 millioner kroner.

Utfordrende trafikkavvikling

– Det vil bli redusert framkommelighet i hele anleggsperioden. Spesielt i perioden når skolene har sommerferie blir det store endringer i kjøremønsteret, sier Enge.

  • Anleggsstart-27.6.: I denne perioden går trafikken i ett felt i hver retning gjennom Søndre Ilevollen.
  • 27.6.-22.8.: I denne perioden blir kun ett felt åpent gjennom Søndre Ilevollen, da ett felt gjennom Nordre Ilevollen kan benyttes i skoleferien. På kveld og natt kan det bli helt stengt i kortere perioder ved lysregulering eller manuell dirigering av ett felt for begge retninger gjennom Nordre Ilevollen.
  • 22.8.-11.11.: I denne perioden går trafikken i ett felt i hver retning gjennom Søndre Ilevollen igjen.