Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 01 april 2011

Lesetid: 2 min

Sak om bybane og alternative løsninger

Bystyret vedtok blant annet at kollektivsatsingen bør baseres på et høystandard busstilbud med høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig […]

Bystyret vedtok blant annet at kollektivsatsingen bør baseres på et høystandard busstilbud med høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet materiell, og god kvalitet på holdeplasser og informasjon. Det ble dessuten bedt om en utredning av muligheten for ny stamrute med bane eller buss til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll/Brundalen inkludert tunnel under Tyholt.

Saksframlegget finnes her

Bystyrets vedtak 19.05.2011

Her finner du rapportene som inngår i saken. 

Miljøvurderinger av bybane i Trondheim

Vedlegg miljøvurderinger – forutsetninger og metode

Vurdering av konsekvenser av midtstilt busstrasé

Notat om bussløsningen SuperT