Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 oktober 2011

Lesetid: 2 min

Nytt kollektivfelt på E6 ferdig

Gir raskere buss til Kolstad, Saupstad og Flatåsen.

Kollektivfeltet benyttes av buss nr. 4, 7 og 9A, som nå slipper å dele felt med biltrafikken på denne strekningen. Et nytt gangfelt er også tatt i bruk, her vil det i løpet av kort tid komme lyssignal.

Kollektivfeltet er 815 meter langt, og har kostet rundt 9,5 millioner kroner. Prosjektet er en del av E6 Sentervegen-Tonstad (E6 Sør), som er et av de store Miljøpakkeprosjektene.

Her kan du lese mer om E6 Sentervegen-Tonstad