Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 04 januar 2017

Lesetid: 2 min

Nytt kjøremønster på E39 på Klett

Natt til tirsdag 17. januar blir trafikken på E39 på Klett lagt om i ny trase.

Trafikken på E39 vil gå gjennom ei ny midlertidig rundkjøring beliggende mellom dagens rundkjøring på Klett og Circle K. Trafikk til og fra Byneset og Heimdal blir også ledet gjennom den nye midlertidige rundkjøringa. Se kart for detaljer.

– Vi ber trafikanter som kommer kjørende på E6 fra Trondheim og som skal videre på E39, være spesielt oppmerksomme på at de ikke lenger kan kjøre rett gjennom dagens rundkjøring på Klett. Armen til dagens E39 vil bli forbeholdt anleggstrafikk fra og med tirsdag 17. januar, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Den midlertidige traseen vil vare til våren 2018.

Vegen legges om for å frigjøre plass til å legge elva Søra i rør og å bygge en ny gang- og sykkelundergang under framtidig E39.