Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 19 mai 2011

Lesetid: 2 min

Adkomsten til Stavneplatået stengt 21. til 23. mai

Stengingen skjer av sikkerhetshensyn.

Fra lørdag 21. mai til mandag 23. mai, blir adkomsten til Stavne gård og kirkegård stengt for alle trafikanter. Stengingen skjer av sikkerhetshensyn.

Disse dagene vil det pågå intensivt anleggsarbeid for å etablere gang- og sykkelundergang på Stavne. Mye transport med store anleggsmaskiner vil foregå på området, dette vil true sikkerheten til andre trafikanter.

  • Adkomsten vil være stengt for alle trafikanter fra lørdag 21.05 kl. 06.00 til mandag 23.05 kl. 05.00. Det samme gjelder gang- og sykkeladkomsten fra søndre tilsving.
  • Gang- og sykkelveien fra Bøckmannsveien til Stavnebrua vil være åpen. Denne går utenom området der transporten med store anleggsmaskiner vil foregå.

Verken innkjøring eller parkering vil være mulig de aktuelle dagene, og publikum oppfordres til å legge besøk til kirkegården på andre tidspunkt enn 21. til 23. mai.

Gang- og sykkelundergangen som bygges er en del av Miljøpakken-prosjektet Rv. 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn.

Les mer om prosjektet her